ภาพกิจกรรม
มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023
2492
10 กันยายน 2566

 เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ศรีสาวอเกมส์ 2023 โรงเรียนในกลุ่มตำบลสาวอ ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและกิจกรรมพัฒนาชีวิต กีฬาเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ