สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายอัสมัร สาแม

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางบีด๊ะ เซะ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นายอาเดะยา เจ๊ะแอสนุง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

 • นางสาวซากีเราะ นิยาแม

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

 • นายหะมุ ปูเต๊ะ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

 • นายสูรียา มาโซ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

 • นายซามีร์ เดะแอ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6