หัวหน้าส่วนราชการ
 • ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง