ภาพกิจกรรม
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นายซูมกี เด็งสุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เป็นประธาน เปิดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฏอน และมอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มในการละศิลอดให้ กับมัสยิดจำนวน 7 มัสยิด ในพื้นที่ตำบลสาวอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
346
14 มีนาคม 2567