ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ' MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
345
22 มีนาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น นายมักตา  สาและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนนายกเป็นประธานเปิดงาน ' MOI Waste Bank Week-มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  เพื่อเปิดธนาคารรับซี้อ- ขายขยะรีไซเคิล โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นักเรียน เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน อบต.สาวอได้เผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION