แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียน
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
7 พฤษภาคม 2564

0


แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

เอกสารแนบ
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
7 พฤษภาคม 2564

0


ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เอกสารแนบ