กิจการสภา
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
14 พฤศจิกายน 2565

0


ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
18 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้ที่นี่

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้ที่นี่

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ครั้งแรก วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
30 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ครั้งแรก วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้ที่นี่