การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256ุ7
28 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256ุ6
8 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
7 พฤษภาคม 2564

0


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เอกสารแนบ