ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการใช้บริการลานกีฬา
16 มิถุนายน 2566

0


รายงานการใช้บริการลานกีฬา

เอกสารแนบ
สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
26 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
8 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
11 พฤษภาคม 2564

0


สรุปสถิติจำนวนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
เอกสารแนบ