รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
10 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
23 มีนาคม 2564

0


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ