การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4 พฤศจิกายน 2566

0


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปีพ.ศ. 2565
26 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปีพ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ