นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
4 พฤศจิกายน 2566

0


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส
เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
4 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
4 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
4 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย no gitf policy ปี65
4 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโยบาย no gitf policy ปี65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย no gift policy ปี66
4 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโยบาย no gift policy ปี66 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
7 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ