รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
4 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
21 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
9 สิงหาคม 2566

0


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
26 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
12 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565
14 พฤศจิกายน 2565

0


 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565
15 สิงหาคม 2565

0


 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่2/2565
10 สิงหาคม 2565

0


รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่2/2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565
2 สิงหาคม 2565

0


 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่1/2565
2 สิงหาคม 2565

0


รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่1/2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 เมษายน 2565

0


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565
18 มกราคม 2565

0


 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565
7 มกราคม 2565

0


 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
30 ธันวาคม 2564

0


 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
15 กันยายน 2563

0


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2
วันที่  15  กันยายน   2563
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
เอกสารแนบ