รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
15 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
1 เมษายน 2564

0


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
เอกสารแนบ