ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
8 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564
24 มีนาคม 2564

0


ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564
24 มีนาคม 2564

0


ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ