ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
23 มีนาคม 2564

0


 

นายซูมกี เด็งสุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ตำบลสาวอ
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทร. 081-7666310
 

นายอับดุลการีม หะมิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
โทร. 093-4405748
 

นายกมักตา สาและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
โทร. 087-8371510
 

นางสาวนุรียานี วาแม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
โทร. 081-0938909