รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
8 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ