ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
13 พฤษภาคม 2567

326


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ได้จ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 1-7  ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส