ข่าวประชาสัมพันธ์
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
13 พฤษภาคม 2567

324


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1- 7 เพื่อให้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนในเวลากลางคืน