ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

จ้างเหมาดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอัฟฟาน รีรา) จำนวน 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-15

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูโบะกือเด็ง แบบ มข. 2527 หมู่ที่ 3 บ้านจือแร กว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังกั้นสูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

2024-05-23

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

จ้างขออนุมัติจัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๐๑๕ นธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-14