การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
2 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
7 พฤษภาคม 2564

0


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารแนบ