แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
25 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
22 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หน้าปกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
23 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หน้าปกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
4 มกราคม 2564

0


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
4 มกราคม 2564

0


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ